Minaičiuose – Lietuvos partizanų vadų 1949 m. vasario 16-osios suvažiavimo akimirkos

Vasario 15 d. LR Seimo nariai, LR krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės atstovai, šauliai, jaunimas, partizanai, jų artimieji, Lietuvos patriotai Minaičiuose, Miknių-Petrėčių sodyboje esančiame Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Deklaracijos paskelbimo memoriale paminėjo 68-ąsias 1949 metų vasario 16-osios Deklaracijos pasirašymo metines ir prasmingai pasitiko Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
 
Susirinkusius sveikino Seimo narė  Rasa Juknevičienė, Seimo  narys Juozas Olekas, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis. Visi jie linkėjo lietuviams nepamiršti sunkaus Lietuvos kelio į laisvę ir nepriklausomybę.
1949 metų vasario 16-osios Deklaracijos signataro Adolfo Ramanausko Vanago duktė Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė palinkėjo visiems tvirtai ir vieningai eiti Lietuvos laisvės keliu taip, kaip juo ėjo už laisvą Lietuvą kovoję partizanai. Lietuvos Laisvės kovotojų, partizanų vardu susirinkusiuosius pasveikino Atkurtos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos štabo viršininkas, Vyčio Kryžiaus kavalierius Vytautas Balsys.
Pagerbimo ceremonijoje dalyvavo NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdančių Nyderlandų Karalystės karinių oro pajėgų komponento atstovai ir jų vadas majoras Martin Poodt.
 

 
 
Nemažai renginio dalyvių sudomino Šiaulių dramos teatro aktorių ir rekonstruktorių klubo „Partizanas“ atkurtos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo akimirkos, kai buvo įkurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS) ir pasirašyta Deklaracija, kuri kartu su kitais Lietuvos partizanų vadų suvažiavime priimtais dokumentais sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą. Deklaraciją 1949 m. vasario 16-ąją pasirašė aštuoni posėdžio dalyviai: LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas ir LLKS Tarybos nariai Aleksandras Grybinas-Faustas, Vytautas Gužas-Kardas, Juozas Šibaila-Merainis, Bronius Liesys-Naktis, Leonardas Grigonis-Užpalis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir Petras Bartkus-Žadgaila. Nė vienas jų nesulaukė to, ko siekė – laisvos Lietuvos. Buvo sušaudyti, žuvo išduoti, pakliuvę į pasalą. Nuo šių įvykių praėjus 68-eriems metams, istorinėje vietoje vieną aštuonių signatarų gyvenimo akimirką – Deklaracijos pasirašymą – atkūrę aktoriai ir inscenizacijos režisierius Juozas Žibūda džiaugėsi nauja patirtimi ir prasmingu Lietuvos istorijos pateikimu jaunajai kartai. 
​Renginyje Minaičiuose dalyvavo Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos ir Šiaulių įgulos kariai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės kariai savanoriai ir Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono kariai, Lietuvos šaulių sąjungos jaunieji šauliai.
Renginyje muzikinius kūrinius atliko Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, vadovaujamas kapelmeisterio Pranciškaus Memėno.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija