Mirė poetas Vytautas Karalius

vytautas-karalius

Kaip praneša Lietuvos rašytojų sąjunga, 2019 m. gegužės 15 d. mirė lietuvių rašytojas ir vertėjas Vytautas Karalius.

Gimė jis 1931 m. Klaipėdoje. Baigė Vilniaus pedagoginį institutą (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). 1954–1958 m. jame dėstė anglų kalbą. Nuo 1966 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Išleido penkis eilėraščių rinkinius. Vytautas Karalius atnaujino lietuvių aforistiškos žanrą. Išvertė P. Celano, H.M. Enzensbergerio, P. Nerudos eilėraščių.

Vytautas Karalius buvo Poe­zi­jos šventės Punsko ir Seinų krašte dalyvis. Jis lankėsi pas šio krašto lietuvius kartu su Jo­nu Li­niau­sku, Eg­le Juod­val­ke ir Pa­uli­na Žem­gu­ly­te 2001 m.

Velionis yra pašarvotas Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“ (Olandų g. 22, Vilnius), 10-oje salėje. Atsisveikinimas – gegužės 17 d. (penktadienį) nuo 12 val. iki 13 val.,  gegužės 18 d. (šeštadienį) nuo 10 val. iki 12 val. Urna su velionio palaikais bus laidojama Klaipėdos rajone.

sb, punskas.pl