Pasibaig? Poezijos pavasaris

Dvi savaites po Lietuvą ir toli už jos rib? š?lęs didžiausias ir solidžiausias šalyje literat?ros festivalis Poezijos pavasaris sekmadien? Vilniaus universiteto M. K. Sarbievijaus kiemelyje nugriaud?jo finaliniais akordais. Rengin? savo buvimu teik?si pagerbti pati Lietuvos prezident? Dalia Grybauskait?, palink?jusi lietuvi? poezijai daugiau aštrumo ir ?teikusi ši?metiniam festivalio laureatui Jonui Kalinauskui aštriaplunksn? prezidentin? rašikl?. J. Kalinauskas, tapęs svarbiausiu šio – 47-ojo Poezijos pavasario – laureatu, apdovanotas už poezijos rinkin? „Plunksn? pl?šytojos“. Už geriausią knygą vaikams apdovanotas Jonas Liniauskas. Lietuvos rašytoj? sąjungos pirmininko prizas (už Poezijos pavasario rengini? organizavimą Punsko ir Sein? krašte) skirtas Sigitui Birgeliui. Rengin? tiesiogiai transliavo Lietuvos televizija.

Iš viso ši?metinis festivalis aplank? 25 Lietuvos rajonus, taip pat „gastroliavo“ Lenkijoje, Rusijoje ir Airijoje. Kaip ir kasmet festival? palyd?jo naujausi? lietuvi? autori? bei švent?s sveči? poezijos almanachas „Poezijos pavasaris 2011“.