Vent?je laim?jo lenkas

2011 m. geguž?s 30 d., Vent? ? Vilnius. Vakar Vent?je baig?si tarptautini? formul?s klas?s burlenči? varžyb? ?Baltic Cup? I etapas. Dvi dienas Kurši? mariose vykusias varžybas  laim?jo 29 met? lenkas Filipas Korczyckis, aplenkęs 42 met? estą Martiną Erviną ir 34 met? latv? Jan? Preissą. Aukščiausia – vienuoliktoji – lietuvio užimta vieta priklauso 28 met? Mantui Gresevičiui.

„Iš viso buvo ?vykdyta aštuonetas plaukim?. Didžiausia kova vyko tarp prizinink?“, – sako Vš? „Ekstremalus sportas“ vyriausiasis teis?jas Robertas Gradauskas. Iš viso varžybose dalyvavo 45 burlenči? formul?s klas?s meistrai iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos ir m?s? šalies.

?Baltic Cup? varžybos – tai pasaulin?s burlenči? formul?s klas?s ?Formula Windsurfing? taur?s Baltijos lyga, susidedanti iš trij? etap?. Kiekvienais metais paskutin? geguž?s savaitgal? Lietuvoje vykstančios ?Baltic Cup? varžybos yra svarbiausias burlenči? sporto renginys m?s? šalyje. Ši? varžyb? reitingo taškai yra pripaž?stami ?Formula Windsurfing? varžybose.

„Kiekvienas plaukimas buvo svarbus, nes vir? ?tempta kova su varžovais – Martinu ir Janiu, kurie abu yra labai stipr?s. Iš esm?s pergal? buvo pasiekta paskutinio plaukimo metu“, – sak? varžyb? nugal?tojas Filipas Korczyckis, Lenkijos pra?jusi?j? met? burlenči? čempionato 3-iosios vietos laim?tojas. 15-uosius metus burlenči? sportu užsiimantis F. Korczyckis džiaugiasi, kad Lietuvoje organizuojamos „Baltic Cup“ etapo varžybos yra itin aukšto lygio ir sportininkai yra užtikrinti, kad bus laikomasi tarptautinio reglamento, proced?r? bei protest? nagrin?jimo tvarkos.

„Kai kurie varžyb? dalyviai galyn?josi ne tik su v?ju, bet, deja, ir su brakonieri? tinklais. D?l didžiulio nepažym?to tinklo buvo virtim? bei teko keisti distanciją. Kai kurie dalyviai patyr? ir nuostoli?“, – pasakoja R. Gradauskas.

Kiti du etapai vyks Latvijoje ir Estijoje. Galutinis ?Baltic Cup? 2011 met? nugal?tojas paaišk?s susumavus vis? trij? etap? rezultatus.

Visi burlenči? ?Baltic Cup? I etapo rezultatai yra čia.

Apie Vš? ?Ekstremalus sportas?:

Viešoji ?staiga ?Ekstremalus sportas?, vienijanti teis?jus, sertifikuotus instruktorius ir žinomus šalies sportininkus, siekia populiarinti šio sporto šakas Lietuvoje, ypatingą d?mes? skiriant sportin?s veiklos standart? k?rimui ir jaunimo laisvalaikio užimtumui skatinti. Sukaupusi didelę patirt? ir žinias, kasmet šalyje organizuoja Lietuvos ir Europos vasaros bei žiemos burlenči? ir j?gos aitvar? čempionatus. Taip pat rengia vasaros buriavimo stovyklas vaikams ir paaugliams, nemokamas savaitines vasaros stovyklas banglenči?, burlenči? bei j?gos aitvar? sporto pradedantiesiems (?Surf Camp?, ?Windsurf Camp?, ?Kite Camp?) ir saugaus j? mokymosi kursus. Organizacija per šešerius savo gyvavimo metus net tik išugd? b?r? sportinink? ekstremal?,nauj? entuziast? bei m?g?j?, bet ir pakeit? daugelio žmoni? gyvenimo b?dą. Daugiau informacijos: www.extreme-sports.lt

Išsamesn? informacija ir kontaktai žiniasklaidai:

Daiva Bumblyt?, Vš? ?Ekstremalus sportas? atstov? spaudai