Pirmasis pasaulinis karas jotvingių žemėje

 Stanislovas Sajauskas Pirmasis pasaulinis karas jotvingių žemėje

Pranešimas, skaitytas 2015 m. gruodžio 12 d. Punske per istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum“ 2015.

 STANISLOVAS SAJAUSKAS (g. 1946 m. Jungėnų k.) – profesorius, fizinių mokslų habil. dr. 1949–1957 m. ištremtas į Sibirą. 1963 m. baigė Marijampolės Petro Armino vidurinę mokyklą, 1968 m. – Kauno politechnikos institutą, įgijo elektronikos inžinieriaus specialybę. 1968–2011 m. dirbo Kauno technologijos universitete, ėjo įvairias pareigas. Nuo 1975 m. daktaras, nuo 1994 – habil. daktaras, nuo 1996 m. – profesorius. 1995–2011 m. taip pat dirbo Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje numizmatu. Išleido knygas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika (su D. Kaubriu, t. 1, 1993; t. 2, 2006), Mažieji Lietuvos istorijos paminklai (su J. Abdulskyte, R. Verkeliene, 1999), Lietuvos monetos (su A. Dulkiu, J. Galkumi, 2007), Lietuvos lobiai (su M. Michelbertu ir kt., 2007), Domininko Kaubrio lietuviškų pinigų kolekcija (2010), Pinigų istorija (2011), Marijampolė. Iš praeities į dabartį (2011), Marijampolė. Partizaninis karas (su J. Sajausku, 2012), Marijampolė. Palaimintasis Jurgis Matulaitis (2013) ir kt. LR MA Kazimiero Baršausko (1998), Vlado Jurgučio (1998, 2008) premijų laureatas.
Veiklos sritys: LDK numizmatika, pinigų istorija, valstybinė heraldika.

sb, punskas.pl