Raitakojis 2017

2017 m. balandžio 30 d. Punsko lietuvių kultūros namuose vyko III lietuviškų šokių festivalis, kuriame dalyvavo mūsų krašto ir Lietuvos kolektyvai. Apie festivalį pasakoja Punsko lietuvių kultūros namų direktorė Asta Pečiulienė.

sb, punskas.pl