Susitikimas su Benjaminu Kondratu Suvalkuose

        2017-04-24 (antradienį) Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus patalpose vyko suvalkiečių susitikimas su filologu, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju ekspertu, kraštotyrininku Benjaminu Kondratu iš Lietuvos. Už ilgametį lituanistikos tradicijų įprasminimo darbą, literatūrinės kraštotyros inicijavimą ir plėtojimą 2015 m. tapo Kalbos premijos laureatu. Daugiau kaip 40 metų dirbo mokytoju, taigi turi didžiulę patirtį šioje srityje. Šiemet savo lėšomis išleido knygą ,,Kūrėjų pėdsakais Seinų ir Suvalkų krašte“.  Tai 16-oji autoriaus knyga. Iki 2017 m. B. Kondratas išleido 15 serijos ,,Kūrėjų pėdsakais“ knygų. Taip pat jis parašė vadovėlį ,,Lietuvių kalbos taisyklės“, kuris susilaukė kelių leidimų. Dabar jis jau pensininkas, bet dar labai aktyviai dirba rašydamas knygas.

DSC06637

Iš kairės: Gediminas Grigutis, Benjaminas Kondratas, Kazimieras Baranauskas, Teklė Gibavičienė           

342 puslapių knygoje ,,Kūrėjų pėdsakais Seinų ir Suvalkų krašte“ pateiktos žymių asmenų, kilusių iš mūsų krašto, ir tų, kurių gyvenimas su juo susijęs, biogramos (trumpi gyvenimo aprašymai). Knygoje rasime: kūrėjų biogramų rodyklę (pavardė, vardas, puslapis), kūrėjų pėdsakus (vietovardžiai ir pavardė, vardas), nuotraukas, pratarmę, kūrėjų biogramas. Iš viso pateikta 200 biogramų ir išvardinti 58 vietovardžiai. Daugiausia biogramų yra iš Seinų, Punsko ir Suvalkų. Kai kurios labai plačios. Nespėjau knygos detaliai perskaityti, bet bevartydamas pasigedau keleto žymių asmenų biogramų. Nėra iš Klevų kilusio Antano Grigučio gyvenimo aprašymo. Jis, būdamas jaunas, neteko regėjimo, bet savo gyvenime labai daug pasiekė. Pirmiausia baigė Kauno aklųjų mokyklą, paskui 1952 m. Leningrado suaugusiųjų aklųjų vidurinę mokyklą, 1974 m. – Šiaulių pedagoginio instituto Defektologijos fakultetą. 1979 m. Maskvoje apgynė daktaro disertaciją. Ėjo labai aukštas pareigas Lietuvos aklųjų draugijoje. Nepaminėtas iš Dusnyčios kilęs Juozas Vilkelis, kuris pirmasis iš mūsų krašto lietuvių po Antrojo pasaulinio karo baigė aukštąjį mokslą. Įgijo biologijos srities profesoriaus, habilituoto daktaro laipsnį. Taip pat nėra žymaus kultūros veikėjo Algirdo Skripkos, kilusio iš Dusnyčios. Nežinau, dėl kokių priežasčių nėra šių asmenų biogramų.

DSC06648

 Po susitikimo. Iš kairės: Genovaitė Pečiulytė, Benjaminas Kondratas, Gediminas Grigutis, Onutė Virbylienė, Juozas Vaznelis, Kazimieras Baranauskas, Vanda Račienė, Teklė Gibavičienė

           Per susitikimą labai ilgai kalbėjo B. Kondratas. Pasakojo, kaip buvo ruošiama paskutinė knyga, kalbėjo apie Petro Cvirkos, Salomėjos Nėries, Antano Baranausko, Kosto Kubilinsko gyvenimą, pasidalijo mintimis, kaip reikia mokytis lietuvių kalbos, pristatė knygos ,,Lietuvių kalbos taisyklės“ leidimo istoriją. Pateikė keletą patarimų, kaip gyventi išėjus į pensiją, kad nebūtų nuobodu.

            Susitikimas su gerbiamu Benjaminu Kondratu buvo labai įdomus ir naudingas. Galima buvo taip pat nusipirkti knygų.

 Kostas Leončikas, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotraukos