Seminaras „Pristatome Lietuvą: turizmo galimybės Lietuvoje“

Gruodžio 14-15 d. LR užsienio reikalų ministerijoje vyko seminaras užsienio lietuviams „Pristatome Lietuvą: turizmo galimybės Lietuvoje“, kurį organizavo LR URM Užsienio lietuvių departamentas kartu su Valstybiniu turizmo departamentu.

seminarasSeminare dalyvavo 18 užsienio lietuvių iš 11 šalių, tarp kurių buvo atstovai iš 6 prioritetinių turizmo rinkų: Švedijos, Norvegijos, Prancūzijos, Italijos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos.

Sveikinimo žodį tarė LR užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius. Jis kalbėjo, kad užsienio lietuviai yra neformalūs Lietuvos ambasadoriai, kurie savo šalyse pristato Lietuvos istoriją, kultūrą, turizmo ir investicijų galimybes.

Turizmo srities ekspertai supažindino seminaro dalyvius su Lietuvos turizmo ištekliais ir galimybėmis šalyje.

Seminaro metu buvo pasirašytas Valstybinio turizmo departamento ir Pasaulio lietuvių bendruomenės, jungiančios keturių dešimčių kraštų lietuvių bendruomenes, bendradarbiavimo memorandumas.

 

Memorandumas dėl bendradarbiavimo turizmo srityje

 

Vilnius, 2015-12-14

 Valstybinis turizmo departamentas prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos (toliau – VTD) ir Pasaulio lietuvių bendruomenė (toliau vadinamos „Šalimis“), vieningai nusprendę, kad tarptautinis turizmas yra veiksnys, padedantis gerinti valstybių ir tautų tarpusavio supratimą, aktyvi užsienio ekonominių, prekybinių ir kultūrinių ryšių vystymo priemonė, susitarė ir pasirašė šį bendros veiklos Memorandumą.

 

  1. 1.     Bendrosios nuostatos:

1.1.   Šalys savo veikla sieks didinti turistų srautus tarp Lietuvos Respublikos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės narių šalių;

1.2.   Šalys sieks gerinti Lietuvos įvaizdį pasaulyje ir didinti Lietuvos žinomumą.

 

  1. 2.     Informavimo apie nacionalinius turizmo produktus srityje:

2.1.   Pasaulio lietuvių bendruomenė platins VTD vaizdinę medžiagą turizmo tematika, taip pat skatins žurnalistus reklamuoti nacionalinius turizmo produktus žiniasklaidoje;

2.2.   Šalys padės viena kitai organizuoti nacionalinių turizmo produktų ir suinteresuotų Lietuvos turizmo verslo įmonių pristatymus tarptautinėse turizmo parodose, seminaruose ir Pasaulio lietuvių bendruomenės organizuojamose renginiuose;

2.3.   Šalys keisis informacija turizmo srityje, įskaitant informaciją apie tendencijas ir pasikeitimus turizmo paslaugų rinkoje.

 

  1. 3.     Kultūrinio turizmo srityje:

3.1.   Šalys keisis informacija apie naujienas Lietuvos kultūriniame gyvenime.

3.2.    Pasaulio lietuvių bendruomenė skleis teigiamą informaciją apie naujus Lietuvos kultūrinio turizmo produktus, siekdama į Lietuvą pritraukti turistus, besidominčius kultūrinio turizmo ištekliais.

 

  1. 4.     Verslo turizmo srityje:

4.1.   VTD informuos Pasaulio Lietuvių bendruomenę apie konferencinio turizmo išteklius Lietuvoje, svarbiausius konferencinio turizmo renginius.

4.2.   Pasaulio lietuvių bendruomenė skleis informaciją šalyse apie Lietuvoje organizuojamas prekybos muges, parodas ir konferencijas.

 

  1. 5.     Ekologinio (kaimo) turizmo srityje:

5.1.   Šalys padės viena kitai populiarinti kaimo ir ekologinio turizmo objektus, įskaitant etnografines sodybas ir ekskursijas, ypač tas, kurias galima eksploatuoti visais metų laikais.

5.2.   Šalys sieks plėtoti kaimo turizmo objektų savininkų tarpregioninius ir tarptautinius ryšius, kad jie galėtų susipažinti su kitų šalių patirtimi.

 

  1. Sveikatingumo turizmo srityje:

6.1.   Šalys keisis informacija apie Lietuvos sveikatingumo produktus, populiarins juos Pasaulio lietuvių bendruomenės narių šalyse.

 

  1. 7.     Baigiamosios nuostatos

7.1.   Šis Memorandumas dėl bendradarbiavimo turizmo srityje nėra tarptautinė sutartis, nesukuria teisių ir įsipareigojimų, kuriuos reguliuoja tarptautinė teisė, ir bus realizuojamas laikantis Šalių įstatymų.

7.2.   Šis Memorandumas pasirašytas neribotam laikui ir įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.

        7.3. Šis dokumentas gali būti papildomas arba pakeičiamas Šalims raštiškai susitarus.

        7.4. Kiekviena iš Šalių gali laisvu noru pasitraukti iš Memorandumo, raštu pranešdama antrajai Šaliai ne vėliau kaip prieš 45 dienas nuo pasitraukimo iš Memorandumo.

 

 

punskas.pl