Seinų krašto lietuviams – spektaklis apie prezidentą Kazį Grinių

Prieš Vėlines, spalio 29-ąją, sekmadienį, „Lietuvių namuose“ Seinuose buvo rodomas Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro teatro „Žalvarnis“ spektaklis „Nerimstanti širdis“. Seinams jį pasiūlė viena iš šio pasirodymo organizatorių – VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras. Pjesę sukūrė ir režisavo Virginija Samuolienė.

nerimstanti-sirdis-small (1)Veikalas „Nerimstanti širdis“ skirtas pernai gruodį minėtam Lietuvos prezidento Kazio Griniaus 150-mečiui, taip pat artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Scenoje matėme daug prisidėjusius prie Lietuvos laisvės kunigą Justiną Staugaitį (labai panašų į matytą nuotraukose), daktarą Kazį Grinių, jo veiklią žmoną Joaną ir kitus veikėjus, rizikavusius gyvybe dėl lietuvybės. Kelioms dainoms buvo pritarta kanklėmis. Prie vienos iš jų prisijungė ir seiniškiai.

Pjesės veiksmas vyksta dar tik formuojantis laisvos Lietuvos valstybės vizijai Marijampolėje, Grinių namuose, kur dabar veikia Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus. Prezidentą parodyta kaip šeimos narį, knygnešį, išmintingą politiką. Didelis vaidmuo teko taip pat jo žmonai Joanai Pavalkytei-Griniuvienei, kuri buvo aktyvi visuomenininkė, knygnešė, rašytoja, viena iš „Šviesos“ draugijos steigėjų, subūrė pirmąjį lietuvišką chorą, drąsiai jam padėjo, apgaudavo žandarus, surinko daug Sūduvos krašto prijuosčių, Marijampolėje surengė pirmąjį lietuvišką vaidinimą „Amerika pirtyje“.

Kazlų Rūdos Kultūros centro teatro trupė
Kazlų Rūdos kultūros centro teatro trupė

Gaila, kad mažai buvo žiūrovų. Svečiai dar aplankė Lietuvos karių kapus Berznyko ir Seinų kapinėse bei vysk. Antano Baranausko kapą.

Dėkojame VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro darbuotojams, Marijampoliečių bendrijos, K. Donelaičio draugijos nariams, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro teatro „Žalvarnis“ aktoriams už gražų spektaklį. Ačiū, kad aplankėte žuvusių 1920 m. kovose už Nepriklausomybę lietuvių karių kapus Berznyke ir Seinuose.

gp, punskas.pl