Seinų vyskupijos įkūrimo 200 metų jubiliejaus iškilmės Seinuose

Seinuose jau galima grožėtis atminimo ženklu, skirtu lietuvių poetui ir Seinų vyskupui Antanui Baranauskui!

lenta-bar

Šis meno kūrinys pastatytas prie Seinų vyskupų rūmų (Pilsudskio g. 28). Atminimo ženklas – tai Anykščių savivaldybės dovana Seinų bendruomenei. Oficialus jo atidengimas ir pašventinimas vyks rugsėjo 1 d. (šeštadienį) 14.15 val.

Atidengimo proga prie Vyskupų rūmų dainuos Anykščių ansamblis „Valaukis“, todėl kviečiame ateiti anksčiau (13.45 val.) pasiklausyti puikaus koncerto bei dalyvauti istoriniame įvykyje – atminimo ženklo vysk. A. Baranauskui atidengime. Tai svarbus lietuviškas Seinų vyskupijos 200 metų jubiliejaus iškilmių akcentas.

Iškilmių organizatorė – Seinų parapija. Raginame dalyvauti ir kituose renginiuose, kadangi Seinų vyskupijos vaidmuo XIX–XX a. lietuvių tautiniame atgimime itin reikšmingas.

14.30 val. Mokslinė konferencija Seinų vyskupų rūmuose, kurioje pranešimą „Seinų kunigų seminarijos auklėtiniai – Lietuvos nepriklausomybės kūrėjai“ skaitys Lietuvos mokslininkas dr. Algimantas Katilius.

16.30 val. Sakralinės tapybos parodos atidarymas Seinų kunigų seminarijos patalpose, kurio metu koncertuos Kamerinis orkestras iš Kauno.

17.45 val. Stebuklingos Dievo Motinos statulėlės perkėlimas iš koplyčios prie pagrindinio altoriaus (43-iosios karūnavimo metinės).

18.00 val. Šv. Mišios, atnašaujamos Elko vysk. Jerzy Mazur ir Vilkaviškio vysk. Rimanto Norvilos.