Suvalkų lietuviai paminėjo Lietuvos gimtadienį

              Praėjusį sekmadienį (2015 02 15 d.) po lietuviškų šv. Mišių Suvalkų 9-osios pagrindinės mokyklos sporto salėje (Hameršmito g.) suvalkiečiai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo 97-ąsias metines – Vasario 16-ąją. Šios šventės proga prieš renginį Danutė Judickienė prisegė ansamblio ,,Ančia“ dalyviams ir kitiems jos pačios padarytas trispalves juosteles.

  vas-suv1

Dainuoja mišrusis ansamblis ,,Ančia“, vadovaujamas Gedimino Kraužlio               

suv-vas2

Mokinių, lankančių lietuvių kalbos pamokas, pasirodymas

Minėjimo pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Po to K.Leončikas skaitė pranešimą apie Nepriklausomybės Akto reikšmę. Minute tylos pagerbti tie, kurie prisidėjo prie Lietuvos valstybės atkūrimo po Pirmojo pasaulinio karo.

              Paskui vyko meninė programa. Pradžioje pasirodė mokiniai, lankantys lietuvių kalbos pamokas. Vaikai skaitė ištraukas apie Vasario 16-osios Aktą, patriotinius eilėraščius, grojo armonika.

suv-vas4

Smuiku groja Jūratė Birgelytė

suv-vas-zoir

Minėjimo dalyviai

   Po jų pasirodė smuikininkė Jūratė Birgelytė, kuri pagrojo populiariosios muzikos-muzikinio folkloro baladę ,,Hallelujah“, sukurtą Kanados dainininko Leonardo Coheno (Leonard Cohen), bei vokiečių baroko kompozitoriaus Johano Pachelbelio (Johann Pachelbel) kamerinį kūrinį ,,Kanon D-dur“.

              Vėliau koncertavo mišrusis ansamblis ,,Ančia“, vadovaujamas Gedimino Kraužlio, kuris padainavo 7 dainas, tarp jų ,,Dzūkija“, ,,Melsva dienos spalva“, ,,Anoj pusėj ežerėlio“. Tarp dainų eilėraščius skaitė Pranas Sovulis ir Genovaitė Pečiulytė.

                                                                                                                                Kostas Leončikas, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotraukos