Vasario 16-oji Vidugiriuose

 

Vasario 16 d. Vidugiriuose vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Šventė prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis kaimo koplyčioje, kurias atnašavo kun. Marius Talutis. Jis kvietė pasimelsti už Lietuvą, dėkojo Dievui už Lietuvos laisvę, kad laisvai galime švęsti Valstybės atkūrimo dieną.

Po šv. Mišių visi iškilmingai su Lietuvos vėliava nužingsniavo į mokyklą. Čia svečius pasitiko Vidugirių muzikantai Jurgis Vaznelis ir Juozas Sinkevičius-Nevulis.

Vėliau suskambo Lietuvos himnas, buvo parodyta mokinių meno programa. Mokiniai deklamavo eiles, šoko liaudies šokius, dainavo.
Programą užbaigė daina „Ąžuolai žaliuos žemėj Lietuvos“.
Gražina Kibyšienė, punskas.pl

Vas-vidu