Šv. Mišios už šeimas, jaunimą ir vaikus

baznyciaLapkričio 10-17 d. Vilniuje vyksta Gailestingumo Motinos Aušros Vartų Marijos atlaidai. Penktadienio vakare bus meldžiamasi už išeivijos lietuvius ir lietuvius, gyvenančius etninėse žemėse. Į pamaldas vyks ir Punsko krašto jaunimo delegacija.

 Kadangi ne visi tikintieji galės nuvykti į Vilnių švęsti Gailestingumo Motinos atlaidų, o Punsko bažnyčioje yra nepaprasto grožio Aušros Vartų Marijos paveikslas, kviečiame lapkričio 16 d. 14 val. dalyvauti iškilmingose šv. Mišiose Marijos garbei ir melstis už šeimas, jaunimą ir vaikus. Šv. Mišias aukos kunigas iš Žemaitijos – Alionidas Budrius. Po šv. Mišių – šv. Rožančiaus malda.

Punsko parapija