Sveikiname Joną Vaičiul?!

Balandžio 30 dieną Punsko valsčiaus viršaičio pavaduotojas Jonas Vaičiulis švent? 50-met?. Jubiliatą sveikino dvirači? žygio dalyvi? pasitikti at?ję Punsko lietuvi? kult?ros nam? kaimo kapelos „Klump?“ dalyviai, Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose Liudvikas Milašius ir kiti.

(sb)