XIII rudens literatūriniai skaitymai

1Sekmadienio (spalio 18 d.) vakarą kunigo Simono Norkaus name (Punsko parapijos salėje) įvyko Rudens literatūriniai skaitymai, kuriuos Punsko “Aušros” leidykla organizavo jau tryliktąjį kartą. Nepaisant darganos, į renginį sugužėjo pilnutėlė salė žmonių. “Aušros” leidyklos direktorius Sigitas Birgelis susirinkusiems trumpai pristatė visus skaitovus ir atlikėjus.

2

3

Punsko parapijos vikaras kunigas Marius Talutis papasakojo trumpai apie namo, kuriame vyko renginys, buvusį savininką, klebonavusį Punsko parapijoje 1881-1900 metais – kunigą Simoną Norkų. Jis taip pat supažindino visus su mažai žinomu kunigo Norkaus ir Vinco Kudirkos “pasikalbėjimu” ano meto žiniasklaidoje – perskaitė jųdviejų akrostichus-mįsles (Mislys). Jei kam įdomu, kas tai per kūrinėliai – galima bus su jais susipažinti jau šių metų pabaigoje, kuomet pasaulį išvys “Aušros” leidyklos išleista knyga “Simonas Norkus. Rinktiniai raštai”.

5
Kunigas Marius Talutis pasakoja apie kunigo Simono Norkaus ir Vinco Kudirkos „žodinį susirėmimą“

Rudens skaitymų nuotaiką į salę įvedė Jūratė Birgelytė, atlikdama smuiku Johano Sebastiano Bacho kūrinį “Grave”.

4
Smuikininkė Jūratė Birgelytė

 

6
Pirmasis savo eiles paskaitė poetas, eseistas, prozininkas Donaldas Kajokas

 

7
Poetas, žurnalistas Viktoras Rudžianskas

 

8
Savo naują poezijos rinkinį pristatė poetė, literatūros kritikė Erika Drungytė

 

9
Keletą eilėraščių paskaitė prozininkas, poetas, publicistas, kultūros žurnalistas Vidmantas Kiaušas-Elmiškis

Neatsilikdami nuo svečių, mūsų krašto literatai Sigitas Birgelis, Janina Aleksaitė-Macukonienė bei Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė taip pat paskaitė savo sukurtų eilių.

10
Sigitas Birgelis

 

11
Janina Aleksaitė-Macukonienė

 

12
Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė

Poezijos skaitymai susipynė su muzika. Smuikininkė Jūratė Birgelytė atliko Paganinio, Johano Sebastiano Bacho, Masseneto, Gardelio kūrinius, o jaunasis kompozitorius ir atlikėjas Arnoldas Vaznelis – paties sukurtas dainas pagal Jolantos Malinauskaitės-Vektorienės eiles. Punsko parapijos salėje yra klavišinis instrumentas – bet ne tradiciniai vargonėliai ir ne pianinas ar fortepijonas, o fisharmonija. Arnoldas dar niekada anksčiau tokiu instrumentu negrojo, tad jam buvo iššūkis: minti dumples, spausti klavišus ir kartu dainuoti. Bet jaunasis dainininkas puikiai susidorojo su fisharmonija – tai įvertino žiūrovai garsiais plojimais.

13
Arnoldas Vaznelis

Renginiui besibaigiant buvo paskelbti “Vieno eilėraščio” konkurso, kurį organizuoja “Aušrelės” žurnalo vaikams redakcija, rezultatai. Geriausių eilėraščių autoriams buvo įteiktos padėkos ir dovanėlės.

14
Vidugirių mokyklos moksleivės – „Vieno eilėraščio“ konkurso laureatės su savo mokytoja Gražina Kibyšiene

Dėkojame XIII rudens skaitymų rėmėjams: LR užsienio reikalų ministerijai bei Punsko vaistinės RADIX savininkei Zitai Venslauskienei.

 

Božena Bobinienė, punskas.pl

Nuotraukos: Valdas Žilionis