„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“

 LukasAtvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minią, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo praeiti pro tą medį.

Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami, visi murmėjo: „Pas nusidėjėlį nuėjo į svečius!“

O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: „Štai, Viešpatie, pusę savo turto aš atiduosiu vargšams ir, jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai“.

Jėzus tarė: „Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas, nes jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“.

 


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Deimantas Braziulis

Šios dienos Evangelija – geras akmenukas į moralizuotojų ir teisėjų daržą. Jėzus vėl nesileidžia įrėminamas į žmonių mąstymo ir įsitikinimo rėmus, nesileidžia vedžiojamas minios. Diplomatiškiausias kelias, ko gero, būtų buvęs, jei Jėzus būtų tiesiog pamojavęs medyje sėdinčiam Zachiejui, kaip šių dienų pasaulio lyderiai, ir minia būtų patenkinta, ir nebūtų pasipiktinimo. Taip pat, manau, būtų patenkintas ir Zachiejus, juk jis troško tik pamatyti Jėzų, bet nesitikėjo sulaukti Jo dėmesio. Tačiau Jėzus nori duoti daugiau, negu kad mes norime ar prašome. Ir kokios malonės beprašytumėme Dievo, Dievas yra pasirengęs visada duoti daugiau. Ir tas daugiau yra Jis pats. Dievas duodamas bet ką, kad ir mažiausią smulkmeną, duoda per tai save.

Jericho miesto pavadinimas išvertus reikštų mėnulį, o tai išreiškia kintamumą, nepastovumą. Šis miestas atspindi ir ten gyvenančius žmones. Zachiejus irgi pakito susitikęs su Kristumi. Žmogų keičia susitikimas su gyvuoju Dievu. Ir ypač Dievo dėmesys ir jautrumas žmogui. Zachiejus čia buvo apstulbęs, kad Jėzus pas jį atėjo, nebijojo ateiti į jo namus. Juk minia jį laikė nusidėjeliu, nes muitininkai imdami muitą pasidarydavo nešvaraus pelno ir iš to pralobdavo. Zachiejus pasiryžęs viską atitaisyti keturgubai. Ir Jėzus priima jo norą pasitaisyti, pasikeisti.

Jėzus nebijo, ką žmonės apie mus sako, ir jam nesvarbu, ką jie pagalvos. Žinokime viena, Jis ras būdą ateiti ir pas mus, nors aplink mus esantys žmonės labai saugos nuo Jo savo nuomonėmis, pažiūromis ir taisyklėmis.