Literatūros skaitymai Seinų kunigų seminarijoje (3 d.)

Lietuvių literatūrą Seinų kunigų seminarijoje skaito Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus mokiniai.

sb, punskas.pl 

skaitymai3