Piemenėliams vargdienėliams

Piemenėliams vargdienėliams, žodž. A. Baranausko, muz. J. Naujalio. Gieda pensininkų klubo ansamblis „Tėviškės aidai“ ir Suvalkų lietuvių choras „Ančia“. Vadovas Gediminas Kraužlys. Kalėdinės, velykinės ir kt. religinės giesmės. DVD plokštelė. Punsko „Aušros“ leidykla, 2015.

punskas.pl

Vienas atsakymas į “Piemenėliams vargdienėliams”

  1. Kur galima nusipirkti tas nuostabias DVD plokštelės?

Komentarai uždrausti.