Kova dėl lietuvių kalbos teisių Seinų ir Suvalkų krašto bažnyčiose

Juozas Sigitas Paransevičius Kova dėl lietuvių kalbos teisių Seinų ir Suvalkų krašto bažnyčiose Kalvarijos pavyzdžiu pagal 1906–1914 metais leistą „Šaltinį“

Pranešimas, skaitytas 2015 m. gruodžio 12 d. Punske per istorijos paveldo konferenciją  „Terra Jatwezenorum“ 2015.

Juozas Sigitas Paransevičius (g. 1941 m. Paliūnų kaime, Punsko valsčiuje) – pedagogas, žymus visuomenės veikėjas. 1959 m. baigė Punsko licėjų, vėliau Elko mokytojų seminariją ir Varšuvos fizinio lavinimo akademiją. Mokytojavo Punsko licėjuje. Ėjo įvairias visuomenines pareigas. Buvo Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos bei Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas. Parašė lietuvių kalbos vadovėlį VII klasei lietuviškoms mokykloms, yra paskelbęs daug straipsnių „Aušroje“, „Šaltinyje“, „Seinų almanache“ („Almanach Sejneński“). 

sb, punskas.pl