Kviečiame

Š. m. sausio 13 d. (šeštadienį) kviečiame visus atvykti į renginį, skirtą Laisvės gynėjų dienai atminti.

17 val. 30 min. Punsko bažnyčioje bus atnašaujamos šv. Mišios. Po Mišių bažnyčios aikštėje uždegsime laužą, dainuosime patriotines dainas, dalinsimės arbata – kaip ir tais skaudžiais Lietuvai metais.

Sausio-budejimas

Penktadienio, sausio 12-osios, rytą Lietuva kviečia žmones dalyvauti pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ ir prie langų uždegti žvakutes. Įsijunkime ir mes į šią akciją.

Mūsų dalyvavimas tegul būna skirtas ir Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui paminėti.

LLEKD valdyba