Lenkybės ekspansijos problema

Katarzyna Korzeniowska, kalbėdama apie III Lenkijos Respublikos planuojamą politiką Rytuose, teigia, kad kelis amžius Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje lenkų kultūra buvo atrakcinga ir įvyko ten lenkų kalbos ir kultūros ekspansija į etnines lietuvių, baltarusių ir ukrainiečių sferas. Ir Rytų Europos gyventojai labiausiai tuomet lenkėjo, kada per carines įstaigas imta varyti rusifikacijos politiką. Tai vykę dėl …

Lenkija perėjo į atvirą puolimą

Lenkijos prezidentas Bronislavas Komorovskis pareiškė esąs nusivylęs Lietuvos politika dėl lenkų tautinės mažumos. Pasak jo, Lenkija per ilgai laukė geros valios iš Vilniaus, ir tai buvo klaida. „Žinau viena: tikėjimasis iš lietuvių, kad „ateis ožka pas vežimą“, nepasiteisins. „Lietuviška ožka“ pas jokį vežimą neateis“, – Mahometo ir kalno aforizmą radijo stotyje TOK FM savaip pateikė …

Lenkija – nepažįstama žemė

Istorikas, Vilniaus universiteto docentas Algirdas Jakubčionis kalbėdamas apie lietuvių ir lenkų santykius sako, kad nesantaikos ugnį kursto aštrūs politikų pareiškimai, tikslingai interpretuojama istorija ir įsitikinimas, jog pas kaimynus nėra „nieko gero“. Istorikas pripažįsta, kad lietuvių ir lenkų istorija – marga ir sudėtinga, bet ją geriau palikti istorikams, o paprastiems žmonėms ir politikams derėtų atidžiau pasidairyti …

Brošiūra apie „lietuvių okupaciją“

Lenkijos URM išleido brošiūrą apie lietuvių žudytus lenkus bei „lietuvių okupaciją“ Vilniaus krašte Lenkijos užsienio reikalų ministerija (URM) bei jos vadovas Radoslawas Sikorskis vėl kliūstelėjo žibalo į konflikto su Lietuva ugnį. Neseniai Lenkijoje išleista brošiūra, kurioje teigiama, kad Antrojo pasaulinio karo metais lietuviai okupavo Vilnių ir kartu su naciais vykdė lenkų žudynes etniniu pagrindu. Brošiūrą …

Negeras vaistas blogesnis nei joks

Nebūtina žinoti, kokiais dėsniais vadovaujasi pasaulio ūkis, kaip veikia nematoma laisvosios rinkos ranka, kodėl vyksta infliacija, defliacija, pakilimas, nuosmukis, kodėl ateina ekonominė krizė. Ji neišvengiama ekonominio ciklo dalis. Kai pakilimas trunka ilgai, rinkoje pradeda vykti nepastebimi procesai: atsiranda dirbtinis kapitalas, kuris lyg spekuliacinis muilo burbulas kada nors sprogs, biržą užlieja abejotinos vertės vertybiniai popieriai. Investuotojai, …

Mums gresia ekonomikos pakilimas!

Ponai ir ponios, turiu blogą naujieną ? mums v?l gresia ekonomikos pakilimas. Ką bedarytume, metas, kai suriaumos ?Baltijos tigrai?, vis tiek nenumaldomai art?ja. Tiesa, ši? šiaur?s klimatui atspari? gyv?n? populiacija sumaž?jo, tačiau noras riaumoti neišbl?so. Nesu zoologas, tad negaliu pasakyti, kokiais atvejais tigrai ?kelia balsą?, bet kaip kat?s šeimininkas tikrai žinau du atvejus, kuomet ji …

Antroji krizės banga

?Forbes? tinklalapyje radau straipsnį, pavadintą ?Doleris, auksas ir pinig? kokyb?? (?The Dollar, Gold and the Quality of Money?). Jame juodu ant balto rašoma, kad išmaniai tvarkydamos pasaulio valiuta laikomą doler? JAV nuo 1971 rugpj?čio 15 dienos, kai prezidentas Ričardas Niksonas panaikino dolerio santyk? su auksu, kuris tą dieną buvo lygus 1 JAV doleris : 1/35 …