Kalėdinė eglutė Vidugirių mokykloje

Š. m. sausio 20 dieną Vidugirių mokykloje vyko mokinių kalėdinė eglutė. Švęsti susirinko ir moksleivių tėveliai, seneliai, draugai, kaimynai bei pažįstami. Šventės pradžioje nuskambėjo šeštokių eilėraštis apie žiemą bei šiltas mokyklos direktorės Onutės Samulevičienės pasveikinimas. Vėliau nulinukai ir pirmokai padainavo dainelę „Angelo pėdutės“ bei smagiai šoko ir deklamavo. Nuo mažiausiųjų neatsiliko ir vyresnieji – jie …

Seinų „Žiburio“ eglutė

Paskutinę dieną prieš žiemos atostogas, 2017 01 20, Seinų „Lietuvių namuose“ vyko lietuvių „Žiburio“ mokyklos moksleivių surengta eglutė. Salė buvo pilnutėlė ir mažų, ir didelių. Susirinkusius pasveikino ir gerų Naujųjų metų palinkėjo mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas. Jis ragino didžiuotis savo vaikais, pasidžiaugė, kad „Žiburyje“ yra 114 mokinių, kad nuo 2005 m. kasmet jų daugėja. Eglutės programą …

„Vyčių“ gastrolės Pietų Korėjoje (2 d.)

2016 m. rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje Punsko lietuvių kultūros namų šokių grupė „Vyčiai“ gastroliavo Pietų Korėjoje, kur Cheonano mieste vyko pasaulio šokių festivalis. Apie išvyką pasakoja Punsko lietuvių kultūros namų direktorė Asta Pečiulienė. sb, punskas.pl

„Vyčių“ gastrolės Pietų Korėjoje (1 d.)

2016 m. rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje Punsko lietuvių kultūros namų šokių grupė „Vyčiai“ gastroliavo Pietų Korėjoje, kur Cheonano mieste vyko pasaulio šokių festivalis. Apie išvyką pasakoja Punsko lietuvių kultūros namų direktorė Asta Pečiulienė. sb, punskas.pl

„Kregždutė“ Vokietijoje

Spalio 3-9 dienomis Punsko lietuvių kultūros namų vaikų ir jaunimo teatras „Kregždutė“ viešėjo Vokietijoje. Apie  tai pasakoja režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. sb, punskas.pl

Baltų vienybės diena

2016 m. rugsėjo 22 d. Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje ir kitur buvo paminėta Baltų vienybės diena. Punsko ir Seinų krašte šventė prasidėjo Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje Ožkiniuose. Čia iškilmingai pakeltos Prūsos, Lietuvos ir Latvijos vėliavos, sugiedoti himnai, pagerbti protėviai bei uždegta šventoji ugnis. Po to atstovai išsiskirstė su ugnimi ir uždegė ją ant piliakalnių ir kalnų. …

Vidugirių mokyklos 100-mečio jubiliejus

Rugsėjo 17 dieną Vidugiriuose buvo švenčiamas šio kaimo mokyklos 100-mečio jubiliejus. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Vidugirių koplyčioje, kurias atnašavo: prelatas Edmundas Putrimas, kun. kanauninkas Česlovas Baganas, kun. Petras Gucevičius bei kun. Marius Talutis. Mišių pabaigoje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Pagrindinė šventės dalis vyko Vidugirių mokyklos aikštėje. sb, punskas.pl

Rugsėjo pirmoji Seinuose

Rugsėjo pirmoji kiekvienam moksleiviui ar jau nebe mokiniui primena mokslo metų pradžią. Vieniems ji atrodo paprasta darbo diena, kitiems – tai šventė, savitai suprantama ir išgyvenama. Ir ne tik pirmokėliams ar pirmąkart atėjusiems į vaikų darželį. Išgyvena ir vaikų tėveliai, sesutės, broliai, močiutės, seneliai. Pirmoji mokslo metų diena prasidėjo 9 val. šv. Mišiomis Seinų bažnyčioje. Jas …

Rugsėjo 1-oji Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje

Rugsėjo 1 d. naujus mokslo metus pradėjo vienintelė Lenkijoje lietuviška vidurinė mokykla – Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus. Renginio pradžioje buvo įnešta nauja mokyklos vėliava. Vėliau licėjaus direktorė Irena Marcinkevičienė supažindino moksleivius su šių metų mokymo tvarka ir kitais reikalais. Šiais metais Punsko licėjuje mokysis 58 mokiniai. Pernai šioje mokykloje mokėsi 76 moksleiviai. Iki 2013 …